Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Łukówiec

 

2 grudnia 2018 roku o  godzinie 10.00 podczas Mszy Świętej w Kaplicy w Sobiekursku uroczyste ślubowanie złożyli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Łukówiec. Drużyna powstała we wrześniu br, w jej skład wchodzi pięć dzielnych dziewcząt i sześciu odważnych chłopców – mieszkańców nie tylko Łukówca, ale również Całowania i Brzezinki.  W listopadzie młodzi druhowie zostali wyposażeni w stroje strażackie, których zakup możliwy był dzięki wsparciu rodzimych sponsorów: firmy Multi-Dekor i MDLS.

Tekst ślubowania odczytał Ksiądz Proboszcz Krzysztof Wałek, który po ślubowania skierował do młodych ochotników następujące słowa:„Drodzy Druhowie, życzę, abyście mieli przede wszystkim gorące serca, serca rozpalone ogniem miłości, abyście z takim z sercem służyli drugiemu człowiekowi. Dobrze, że są ludzie otwarci na innych – dziś świat jest coraz bardziej zamknięty w sobie – a dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że jesteśmy ludźmi, którzy żyją we wspólnocie, w społeczności i wzajemnie powinniśmy się wspierać. Dobrze, że są młodzi ludzie, którzy chcą pomagać innym ludziom. Życzę Wam, aby Pan Bóg w tej pięknej i szlachetnej służbie Wam błogosławił, wspierał Was swoją łaską, abyście wyrastali na porządnych obywateli i z miłością służyli ojczyźnie.”  Młodzi ochotnicy otrzymali gromkie brawa od zgromadzonych na Mszy parafian.

Uroczystość zakończyła się ciepłą herbatą i słodkościami w remizie strażackiej w Łukówcu.

W każdej chwili istnieje możliwość przystąpienia nowych członków do MDP – OSP Łukówiec zaprasza wszystkich chętnych. Szczegóły na www.osplukowiec.pl.