Nadzwyczajne walne zebranie członków stowarzyszenia 15 grudnia 2018

„Zarząd OSP Łukówiec zwołuje nadzwyczajne walne zebranie członków stowarzyszenia na dzień 15 grudnia 2018 roku godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Łukówcu. Przedmiotem zebrania będą:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu OSP Łukówiec i przyjęcia tekstu jednolitego.
2. Informacja Zarządu OSP Łukówiec nt. planu działań i planu finansowego na rok 2019
3. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia OSP Łukówiec. Bezpośrednio po zebraniu planowane jest spotkanie wigilijne, na którym połamiemy się opłatkiem.”