Bardzo dziękujemy za pomoc

Bardzo dziękujemy za pomoc

Marcinowi Jesiotrowi i Piotrowi Ornatowi z OSP Świdry Małe

Witkowi Bojdzie z OSP Medynia Głogowska

Piotrowi Zduńczykowi i Katarzynie Kominek z OSP REGUT

bez Was cała ta droga nie byłaby taka łatwa.