Święty Florian – patron strażaków

Święty Florian był urzędnikiem cesarskim w prowincji rzymskiej Noricum (dzisiaj środkowa Austria), który poniósł śmierć męczeńską w 304 r., najprawdopodobniej 4 maja. W 1436 r. św. Florian został zaliczony, wraz ze świętymi: Wojciechem, Stanisławem i Wacławem, do głównych patronów Polski.

Wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom jaki zawodowcom, składamy życzenia zawsze bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji! Z okazji Dnia Strażaka życzymy Wam pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin. Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.

Zarząd OSP Łukówiec