Składamy kondolencję

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci taty druha Łukasza Floriańczyka, Naczelnika naszej jednostki. Z sercem pełnym bólu i smutku składamy wyrazy współczucia i żalu Druhowi Łukaszowi i całej Rodzienie.

 Zarząd OSP Łukówiec, Sołtys i Rada Sołecka, druhowie i członkowie stowarzyszania OSP Łukówiec