Podsumowanie roku 2019, Zarząd z absolutorium

W sobotę 29 sierpnia odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia OSP Łukówiec, na którym podsumowaliśmy bardzo udany dla nas rok 2019. Dzięki licznym dotacjom oraz darowiznom w roku 2019 przychód naszego stowarzyszenia przekroczył 1 mln zł!
Dziękujemy wszystkim Instytucjom oraz Darczyńcom za wsparcie naszej organizacji. Dziękujemy Władzom Gminy Karczew, szczególnie Burmistrzowi Michałowi Rudzkiemu wraz ze współpracownikami z Urzędu Miasta, za zaufanie, którym nas obdarzyli, przekazując największą dotację na zakup nowego pojazdu, dziękujemy Radnym Miasta za akceptację budżetu gminy, w którym ujęto ww. kwotę dla OSP.
Przypominamy, jakie dotacje uzyskaliśmy w poprzednim roku:

– 400.000 zł od Gminy Karczew na zakup nowego pojazdu (w tym 100.000 zł pomocy finansowej od Województwa Mazowieckiego)

– 212.685 zł od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nowego pojazdu i sprzętu pożarniczego

– 258.000 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup nowego pojazdu

– 76.000 zł od Narodowego Centrum Kultury na zakup strojów ludowych, projekt „Piskorze ku tradycji”

– 56.000 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, projekt „Piskorze ku kulturze”

– 5.250 zł od Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników na zakup sprzętu pożarniczego

Szczególne podziękowania należą się Wam, drogie druhny i druhowie, członkowie stowarzyszenia oraz wolontariusze działający w ramach MDP, Teatru Ikra, Zespołu Piskorze i Koła Gospodyń Wiejskich. Brawo Wy!

Wczoraj zapadła też bardzo ważna decyzja – dożynki gminne w roku 2021 odbędą się w Łukówcu i będą połączone z obchodami sześćsetnych urodzin naszej miejscowości.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności za udzielone jednogłośnie absolutorium
Zarząd OSP Łukówiec