Kuchnia przy świetlicy wiejskiej w Łukówcu w pełni doposażona!

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że z końcem września zakończyły się prace związane z umeblowaniem i doposażeniem kuchni funkcjonującej przy naszej świetlicy. Jesteśmy więc gotowi do uroczystego i smacznego przyjęcia nawet 120 gości! Mamy nadzieję, że jak tylko sytuacja epidemiologiczna się uspokoi do naszego obiektu wrócą uroczystości, w tym może nawet wesela, tak jak za dawnych czasów…

Zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łukówcu” o wartości 22.539,40 zł zostało zrealizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw uruchomionego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pomoc finansowa z budżetu Województwa wyniosła 10.000 zł, pozostała cześć pochodziła z budżetu Gminy Karczew (Fundusz Sołecki). Realizacja ww. zadania polegała na doposażeniu kuchni świetlicy wiejskiej w Łukówcu w szafki kuchenne, zmywarkę, chłodziarkę, zastawę stołową, obrusy, urządzenia grzewcze do podgrzewania potraw.

Dodatkowo zrealizowane zostały poza ww. zadaniem działania o wartości 14.342,43 zł (sfinansowane z Funduszu Sołeckiego): zakup zastawy kuchennej 6.944,43 zł, okapu kuchennego 399,00zł, pieca gazowego- 6.999 zł.

Zachęcamy do rezerwowania terminów wynajęcia świetlicy na rok 2021 (kontakt z Gospodarzem obiektu: 513 659 913). Zasady udostępnienia znajdują się na stronie internetowej www.osplukowiec.pl.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Marty Kasprzak, pracownika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Karczewie, za profesjonalną opiekę i wsparcie udzielone Sołtysowi i Radzie Sołeckiej w trakcie realizacji zadania pn.: Doposażenie świetlicy w Łukówcu”.