Uwaga Janów, Brzezinka, Piotrowice, Ostrówiec, Całowanie i Łukówiec. NAKRĘCAMY WAS NA POMOC !

Mała plastikowa nakrętka kryje wielki potencjał. To bardzo cenny surowiec i warto go zbierać. Po przerobieniu na granulat robi się z niej wiele rzeczy: wiadra, łopaty do śniegu, rury PCV, skrzynki na narzędzia czy obudowy komputerów. Ale najważniejsze jest chyba to, że dzięki zbiórce nakrętek można zakupić wózek inwalidzki, protezy czy inny sprzęt rehabilitacyjny osobom potrzebującym.

</br >

 

Każda akcja zbierania nakrętek niesie ze sobą również wiele pozytywnych skutków ekologicznych, m.in. naukę segregacji, zmniejszenie ilości śmieci na wysypiskach i zanieczyszczenia środowiska (plastik rozkłada się w glebie kilkaset lat!!). Można także zmniejszyć zużycie surowców potrzebnych do wyprodukowania plastiku na rzecz wykorzystania surowców wtórnych – z odpadów.

</br >

 

Nasza akcja „Nakręcamy się” na POMOC! jest organizowana w szczytnym celu – dla chorych i poszkodowanych przez los. Zachęcamy do wsparcia inicjatywy zebrania funduszy, które przeznaczymy na zakup pięciu pojemników na nakrętki dla następujących miejscowości: Janów i Brzezinka (planują mieć wspólny pojemnik), Łukówiec, Całowanie, Piotrowice i Ostrówiec. Dochód ze sprzedaży plastikowych nakrętek wolontariusze PZC Warszawice przekażą potrzebującym.

</br >

Organizatorami akcji „Nakręcamy się” na POMOC! są:
– OSP Łukówiec,
– Parafialny Zespół Caritas w Warszawicach,
– Sołtysi wsi: Janów, Brzezinka, Łukówiec, Całowanie, Piotrowice i Ostrówiec.

</br >

Akcję gorąco popierają:
– Michał Rudzki – Burmistrz Karczewa, który zadeklarował wsparcie ze strony Grupy Remontowej przy montażu pojemników oraz ich opróżnianiu,
– ksiądz Krzysztof Wałek – Proboszcz Parafii Warszawice,
– Renata Góral – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie,
– Jarosław Jobda – Radny Gminy Karczew,
– Radosław Kociszewski – Radny Gminy Karczew.
Mała, plastikowa nakrętka – niby niewiele, a tak wiele…
Ps.: Sobiekursk już niedługo będzie miał taki pojemnik dzięki pozyskanym sponsorom.

</br >

Adres do zbiórki: