Warsztaty z ratownictwa technicznego w OSP Łukówiec

W dniu 22.05.2021 w naszej jednostce odbyły się ćwiczenia z ratownictwa technicznego w ramach kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Strażacy zarówno z naszej jak i z sąsiednich jednostek, doskonalili swoje umiejętności w zakresie jak najsprawniejszej ewakuacji poszkodowanych z zakleszczonych pojazdów ?
Serdecznie gratulujemy wszystkim druhom, którzy w niedzielę pomyślnie zdali egzamin, uzyskując tym samym tytuł ratownika ?