Kolejne dofinansowanie w naszej jednosce !!

Nasza jednostka otrzymała dofinansowanie w kwocie 11 800 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na doposażenie w sprzęt naszej jednostki ?