Podziękowania dla firmy VegaPOL


OSP Łukówiec składa serdeczne podziękowania firmie VegaPOL z Janowa/Całowania za przekazanie darowizny na cele statutowe naszego stowarzyszenia w wysokości 1000 zł. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni!