Nowe władze Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Otwocku


W sobotę 18 grudnia 2021 roku w remizie OSP Otwock Wielki odbył się zjazd powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, na którym wybrane zostały nowe władze na pięcioletnią kadencję 2021 – 2026. Na Prezesa Oddziału Powiatowego OSP RP w Otwocku wybrany został druh Mariusz Zabrocki, który przez wiele lat pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. A oto pełny skład Zarządu Powiatowego oraz Prezydium Zarządu:
Druh Mariusz Zabrocki – Prezes Zarządu
Druh Adam Kowalski – Wiceprezes Zarządu
Druh Tomasz Rosłonek – Wiceprezes Zarządu
Druh Marcin Boruc – Sekretarz
Druh Mirosław Kabala – Skarbnik
Druh Bartłomiej Baran – Członek Prezydium
Druh Michał Bigos – Członek Prezydium
Druh Radosław Firląg – Członek Prezydium
Druh Jakub Dymkowski – Członek Prezydium
W skład zarządu powiatowego wchodzą również druhowie: Łukasz Płaczek, Tomasz Wiącek, Władysław Ornat, Ryszard Kamionek, Piotr Ciosek, Adam Budyta, Michał Zduńczyk.
Na przedstawiciela Zarządu Powiatowego do Zarządu Wojewódzkiego wybrano Druha Łukasza Płaczka. Podczas zjazdu wybrany też został następujący skład komisji rewizyjnej:
Druhna Patrycja Młot – Przewodnicząca komisji (jednocześnie delegat na zjazd wojewódzki)
Druh Krzysztof Lesiak – członek komisji
Druh Mariusz Stec – członek komisji
W zjeździe powiatowym wziął udział m.in. druh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, st. bryg. Tomasz Król – Komendant Powiatowy PSP w Otwocku oraz przedstawiciele władz samorządowych w osobach Pana Michała Rudzkiego – Burmistrza Karczewa, Pana Witolda Kwiatkowskiego – Wójta Celestynowa oraz Pana Janusza Budnego – Wójta Wiązowny.
Gratulujemy nowym władzom powiatowym Związku OSP RP, życzymy dużo zapału do pracy, dobrych pomysłów i wsparcia ze strony władz samorządowych, jednostek OSP z tereny naszego powiatu.
Dziękujemy za wieloletnią pracę dla Związku druhowi Mirosławowi Pszonce, który pełnił funkcje Prezesa Oddziału Powiatowego w kadencji 2017-2021.