Historia Zespołu

 

Zespół Folklorystyczny „Piskorze” powstał w sierpniu 2018 roku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu z inicjatywy mieszkańców naszej wsi w odpowiedzi na ogłoszenia księdza proboszcza Parafii Warszawice o konkursie na przyśpiewki ludowe podczas II Dożynek Parafialnych w Warszawicach we wrześniu 2018 roku. Od pierwszego występu Zespół został pozytywnie przyjęty przez publiczność i stale wzbogaca swój repertuar wokalny.

Nazwa Zespołu Piskorze nawiązuje do historii i lokalnej tradycji mieszkańców Łukówca, którzy niegdyś w przepływającej w okolicy rzece Jagodziance i jej płytkich rozlewiskach łowili ryby (w szczególności gatunek ryby o nazwie „piskorz”) bardzo często gołymi rękoma – był to prosty sposób pozyskiwania pożywienia w trudnych czasach. Czynności te świadczyły o niezwykłej zręczności, a także zainspirowały do nazywania mieszkańców Łukówca „Piskorzami”.

Zespół Piskorze przypomina o przeszłości nie tylko nazwą, ale również poprzez ukazywanie historii tradycji ludowych wykonywanych utworach muzycznych i tańcach regionalnych. Repertuar Zespołu obejmuje nie tylko utwory z regionu Urzecza i Kołbielszczyzny, ale również piosenki ludowe z całej Polski. Aktualnie skład zespołu stanowią 32 osoby, w tym dwóch instrumentalistów. Od października 2019 r. Zespół występuje w strojach ludowych (region wilanowski – Nadwiślańskie Urzecze), które zostały wykonane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Narodowego Centrum Kultury. Stroje ludowe dla Zespołu wykonała Pracownia Krawiecka działająca przy Państwowym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca Mazowsze.

Kierownikiem Zespołu Piskorze jest Piskorka Magdalena Przybysz, nauczyciel muzyki, osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne i duże doświadczenie w prowadzeniu grup muzycznych oraz mająca na swoim koncie liczne sukcesy na konkursach i przeglądach piosenek. Od marca 2019 roku Piskorze współpracują z akordeonistą Dariuszem Lisem, a od września 2020 roku ze skrzypaczką Natalią Korpanty. W październiku 2020 roku do zespołu dołączyła klarnecistka Karolina Olszanka. Docelowo planowane jest stworzenie zespołu instrumentalnego, którego zadaniem będzie tworzenie ciekawych aranżacji utworów śpiewanych przez Zespół. Podczas zajęć tanecznych członkowie Zespołu uczą się polki, poznają elementy polskich tańców narodowych m.in. kujawiaka, mazura i poloneza. Planowane jest rozszerzenie repertuaru tanecznego o tańce regionalne oraz tańce związane z folklorem warszawskim. Tańców ludowych uczy Damian Muszka, były tancerz Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Próby śpiewu Zespołu odbywają się w każdy czwartek w świetlicy wiejskiej przy OSP Łukówiec, a próby tańca w co drugi poniedziałek w szkole podstawowej w Sobiekursku (sala gimnastyczna).

W roku 2020 OSP Łukówiec – Zespół Folklorystyczny Piskorze otrzymała od Gminy Karczew dofinansowanie na realizację zadania publicznego pod tytułem „Karczew – gmina folklorem malowana”. Kwota dofinansowania wyniosła 20.000 zł.

Następnie w roku 2021 otrzymaliśmy od Gminy Karczew dofinansowanie na realizację zadania publicznego pod tytułem „Karczew – gmina folklorem oczarowana”. Kwota dofinansowania wynosi 15.000 zł.

W roku 2022 na realizację zadania publicznego pod tytułem „Karczew – gmina w folklorze zakochana” otrzymaliśmy od Gminy Karczew dofinansowanie w kwocie 20.000 zł.

 Znajdź nas na Facebooku