Koszty wynajęcia

Stawki czynszu najmu:

-700 zł dla imprez z udziałem do 70 osób i 1000 zł dla imprez z udziałem powyżej 70
osób (maksymalna liczba uczestników wynosi 120);
-300 zł w przypadku wynajmu świetlicy przez mieszkańców Łukówca i Górek
Całowańskich;
-200 zł w przypadku wynajmu świetlicy przez członka stowarzyszenia OSP Łukówiec
lub osobę aktywnie działającą w grupach i formacjach OSP.