Koło gospodyń wiejskich

 

Nasze wspaniałe Gospodynie!

Koła Gospodyń Wiejskich działające w ramach stowarzyszenia OSP Łukówiec zostało powołane w dniu 8 października 2019 roku.

Przewodniczącą Koła jest Marzena Jałocha telefon Kontaktowy 516-328-904.

Koło liczy obecnie 13 członkiń.

Skład Koła: Honorata SZ, Dorota K, Marianna W, Marta W, Karolina K, Małgorzata K, Iwona L, Anna K, Irena W, Justyna Sz, Hanna W, Marzena J Katarzyna J.

Oto główne cele działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Łukówcu:

  1. Spotkania towarzyskie przy kawie-pogadanki na rożne tematy, wspólne spędzanie czasu.
  2. Rozwijanie zainteresowań kulinarnych–warsztaty.
  3. Rozwijanie zainteresowań artystycznych np. rękodzieło–warsztaty.
  4. Pomoc w dekorowaniu świetlicy wiejskiej na różne  imprezy i uroczystości.
  5. Udział w przygotowaniu ołtarza na Boże Ciało i szopki bożonarodzeniowej w kaplicy.
  6. Krzewienie kultury i sportu, w tym organizacja:
  • wyjazdów do kina,
  • wyjazdów do teatru,
  • wycieczek rowerowych.
  1. Współpraca z innymi Kołami, organizacjami oraz z Lokalną Grupą Działania.

 

http://osplukowiec.pl/index.php/2019/11/14/spotkanie-kola-gospodyn-warsztaty-z-filcem/