Sołtys i Rada sołecka

Ryszard Lesiak – Sołtys Wsi tel. 781 995 868

Dorota Kurek – członek Rady Sołeckiej

Hanna Wawer –  członek Rady Sołeckiej

Tomasz Szostak – członek Rady Sołeckiej

Marek Kociszewski- członek Rady Sołeckiej

Jacek Sadowski-członek Rady Sołeckiej