Próba Teatru Ikra

 

Informujemy, że próba Teatru Ikra odbędzie się w sobotę (27 kwietnia) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Sobiekurku.
Wszystkich aktorów prosimy o naukę ról na pamięć – bowiem powoli zbliżamy się do premiery sztuki!

Piskorka Krystyna