Piknik rodzinny przy OSP Łukówiec już za nami!

Dziękujemy wszystkim, którzy mimo chłodnej aury skorzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez wolontariuszy OSP.
Dziś chcemy bardzo mocno podziękować instytucjom, firmom i osobom fizycznym, które pomogły nam zorganizować to wydarzenie:


1. Samorządowi Województwa Mazowieckiego / Urzędowi
Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego za
dofinansowanie pikniku rodzinnego „Bezpieczni w drodze i w domu” kwotą 25.ooo zł oraz za przekazanie nagród do konkursów w postaci m.in. gier Monopoly Mazowsze i gadżetów promocyjnych Mazowsza. Adam Struzik, Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski, @Ewa Orzełowska i @Ela Lanc oraz Ludwik Rakowski, Piotr Kandyba – Kandydat do Sejmu RP.
2. Polskim Sieciom Elektroenergetycznym SA za dofinansowanie projektu
„Zdrowo i Eko w OSP Łukówiec” kwotą 20.ooo zł
3. bryg. Michałowi Gigole, Komendantowi Powiatowemu PSP w Otwocku za
udział strażaków i wozu strażackiego w pikniku rodzinnym.
4. Podinspektor Agnieszce Domańskiej, Komendant Komisariatu Policji
w Karczewie za udział policjantów i radiowozu w pikniku rodzinnym.
5. Ochotniczym Strażom Pożarnym z Baniochy, Świdrów Małych, Karczewa i
Dziecinowa za udział ochotników i ich wozów w pikniku rodzinnym.
6. Dyrekcji i uczniom Zespołu Szkół im. Kardynała Wyszyńskiego za udział w
pikniku i pokaz musztry paradnej.
7. Piekarni Wanda z Otwocka za przekazanie ciast.
8. Wspaniałemu Panu Bogdanowi za przekazanie produktów na grill.
9. Emilii i Kamilowi Stanietom za przekazanie pomidorów.
10. Markowi Rumakowi, Mobilne Drink BaryMobilne Drink Bary – za udostepnienie
Fotobudki.
11. Michałowi Zielińskiemu z Sobiekurska za użyczenie dmuchańców.
12. Firmie NC Koperty z Janowa
Radnemu Radosławowi Kociszewskiemu
Sołtysowi Janowa, Patrykowi Malinowskiemu
za przekazanie darowizny finansowej na pokrycie kosztów dzisiejszego
wydarzenia.
13. Wszystkim wolontariuszom z OSP Łukówiec a w szczególności
członkom MDP za przygotowanie wydarzenia
14. Aktorom Teatru IKRA oraz Markowi Kamińskiemu za nagranie filmu
promującego nasz piknik i bezpieczeństwo na drodze.

 

 

https://www.energetycznykompas.pl/

https://wzmocnijotoczenie.pl/

#wzmocnijswojeotoczenie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.