Dofinansowanie projektu pn. „Piskorki ku aktywnościom” !