O nas

 

Misja: „Realizujemy strażacką pasję i służymy mieszkańcom”

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu została założona w 1929 roku, a w 2007 r. Stowarzyszenie OSP Łukówiec zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr 0000285961).

Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz udział w akcjach pożarniczych, ale również: organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej, organizowanie spotkań, koncertów, wystaw, konkursów, zabaw, festynów i innych przedsięwzięć służących rozwojowi społeczności lokalnej i przeciwdziałaniu patologiom społecznym, prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej i opiniodawczej.

Nasze działania kierujemy zarówno do dzieci i młodzieży (umożliwiając im działalność w naszych formacjach), ale również do osób dorosłych (organizując różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, kulinarne, sportowe itp.). Działalność naszego Stowarzyszenia ma charakter ponad lokalny.
W ramach naszego Stowarzyszenia działają wyodrębnione organizacyjnie sekcje:

1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
2. Zespół Folklorystyczny Piskorze i Małe Piskorze
3. Młodzieżowy Amatorski Teatr IKRA
4. Koło Gospodyń Wiejskich
5. Sekcja szachowa