O nas

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000285961. Głównym celem naszego stowarzyszenia jest udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, w tym wypadków drogowych.

 

Naszą misją jest realizacja strażackiej pasji i służenie mieszkańcom. OSP Łukówiec pełni rolę organizacji aktywizującej społeczność lokalną, dlatego nasze działania obejmują również sferę kultury, sportu, oświaty, czy ochrony środowiska. Poprzez udział w uroczystościach państwowych i kościelnych działamy na rzecz podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.

 

W ramach naszego stowarzyszenia działają wyodrębnione organizacyjnie sekcje/zespoły:

  1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
  2. Sekcja Tenisowa (start grudzień 2018)
  3. Sekcja Teatralna (start styczeń 2019)
  4. Zespół Folklorystyczny Piskorze

 

OSP Łukówiec została założona w 1929 roku.