5000 zł dla OSP Łukówiec!


Otrzymaliśmy kolejną dotację – tym razem środki pochodzą od Funduszu Składkowego Ubezpieczenie Społecznego Rolników w ramach zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn: „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.
Dotacja zostanie wykorzystana na zakup detektora wielogazowego.
Serdecznie dziękujemy!