Świętujemy 600-lecia Łukówca!

Wznawiamy cykl ciekawostek historycznych dotyczących Łukówca i jego okolic. Dziś, mimo trwających wakacji, rzecz będzie o szkole . Poniższy tekst pochodzi z artykułu „W sąsiedztwie bieli” autorstwa Pana Zygmunta Zakrzewskiego (Głos Karczewa, marzec 1997). A na głównym zdjęciu prezentujemy członków kółka teatralnego działającego w Łukówcu, które w 1934 roku wystawiło sztukę dot. wojny z bolszewikami w 1920 roku i Cudu na Wisłą.

„Czterooddziałowa szkoła w Łukówcu powstała przed I wojną światową, jej pierwszym kierownikiem był niejaki Szyc, nauczający jeszcze w języku rosyjskim. Nauczanie po polsku nastało w okresie I wojny światowej za czasów kierownictwa nauczycielki o nazwisku Jaworowska. Nauka odbyła się w prywatnych domach – najpierw Białka a następnie Antoniego Lewandowskiego. Zajęcia szkolne odbywały się w jednej izbie lekcyjnej. Dwie starsze klasy pobierały jednocześnie naukę rano, a po południu dwie młodsze. Po Jaworowskiej kierowała szkołą nauczycielka o nazwisku Moskiwińska, która przybyła z Piotrowic. W roku 1924 przy dużym wysiłki społeczeństwa wsi wzniesiony został drewniany budynek szkolny. Do społecznego Komitetu Budowy należeli m.in. Ludwik Cherubin, Michał Kurkiewicz, Antoni Jobda, Michał Bobik, Antoni Przybysz, Bartłomiej Popis i inni. Kierownikiem szkoły była wówczas Leokadia Januszkowa, która włożyła swój wkład zarówno w budowę budynku szkolnego jak i remizy strażackiej (dopisek OSP: Pani Leokadia była jedną z głównych inicjatorek powołania w Łukówcu straży ogniowej). Uczyła młodzież występów scenicznych, wystawiane przez nią komedyjki i organizowane przy tym zabawy ludowe przynosiły zyski, przeznaczone na budowę. Jeżeli ktoś chciał ukończyć 7 klas musiał zdecydować się na ogromny trud codziennego chodzenia do odległego o 5 kilometrów Karczewa lub, nieco później, do szkoły w Otwocku Wielkim (dopisek OSP: załączamy zdjęcie dzieci ze szkoły w Osinach, wśród nich można rozpoznać dzieci z Łukówca).

Po wojnie, w sierpniu 1945 roku budynek szkolny spłonął, nowy – tym razem murowany pobudowano przy pomocy władz oświatowych. Kierownikiem został Franciszek Obuchowicz, rodem z Wilna, który współpracował z kierownikiem szkoły w Ostrówcu – Zagożdżonem i z nauczycielem z Janowa – Skawińskim. Ostatnim kierownikiem był Paweł Mąkowski, aż do czasu, kiedy w latach pięćdziesiątych szkołę przeniesiono do Ostrówca a następnie do Sobiekurska.”

To tyle na dziś – jeśli posiadacie ciekawe informacje, zdjęcia i stare dokumenty dot. Łukówca i okolic, zachęcamy do kontaktu z nami pod nr 604 581 580 lub adres osplukowiec@o2.pl.