Członkowie stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia:

1. Rosłonek Tomasz – Prezes
2. Floriańczyk Łukasz – Naczelnik/ Wiceprezes ds. operacyjnych
3. Żek Jolanta – Wiceprezes ds. organizacyjnych
4. Przybysz Agnieszka – Skarbnik
5. Lenarczyk Emilia – Sekretarz
6. Bednarczyk Rafał – Gospodarz
7. Lewandowski Tomasz – Zastępca Naczelnika
8. Szostak Hubert – Zastępca Gospodarza
9. Kamińska Anna – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
10. Zawadka Piotr – Członek Komisji Rewizyjnej
11. Kociszewski Rafał – Członek Komisji Rewizyjnej
12. Danielewska Emilia
13. Herubin Mateusz
14. Jałocha Krzysztof
15. Jałocha Marzena
16. Jobda Krzysztof
17. Jobda Małgorzata
18. Jobda Tomasz
19. Kamiński Marek
20. Kania Arkadiusz
21. Kieszkowska Karolina
22. Kociszewska Małgorzata
23. Kociszewski Łukasz
24. Kociszewski Marek
25. Kołodziej Katarzyna
26. Korpanty Natalia
27. Korzeniewska Paulina
28. Kurek Dorota
29. Kurek Patryk
30. Lesiak Krzysztof
31. Lesiak Ryszard
32. Lewandowska Anna
33. Lis Dariusz
34. Ładnowski Arkadiusz
35. Łysik Olga
36. Markowska Kinga
37. Miszczuk Weronika
38. Olszanka Karolina
39. Piwek Angelika
40. Pleskot Maciej
41. Przybysz Magdalena
42. Przybysz Piotr
43. Przybysz Weronika
44. Rębkowski Sebastian
45. Rosłonek Krystyna
46. Sadowski Jacek
47. Szostak Justyna
48. Szostak Tomasz
49. Winiarek Marta
50. Winiarek Michał
51. Winiarek Patryk
52. Zaręba Piotr
53. Żek Dariusz