Zarząd OSP

Tomasz Rosłonek – Prezes

Krzysztof Lesiak – Wiceprezes

Łukasz Floriańczyk  – Naczelnik, Wiceprezes

Piotr Przybysz – Z-ca Naczelnika

Agnieszka Przybysz – Skarbnik

Rafał Kociszewski – Sekretarz

Tomasz Szostak – Gospodarz