Zarząd OSP

Tomasz Rosłonek – Prezes
Łukasz Floriańczyk – Naczelnik/ Wiceprezes ds. operacyjnych
Jolanta Żek – Wiceprezes ds. organizacyjnych
Agnieszka Przybysz – Skarbnik
Emilia Lenarczyk – Sekretarz
Rafał Bednarczyk – Gospodarz
Tomasz Lewandowski – Zastępca Naczelnika
Hubert Szostak – Zastępca Gospodarza

Komisja Rewizyjna:
Anna Kamińska – Przewodnicząca
Piotr Zawadka – Członek
Rafał Kociszewski – Członek