Kolejne projekty czekają na decyzję o dofinansowaniu