Projekt „Piskorze ku tradycji” otrzymał dofinansowanie