Osp Łukówiec ubiega się o dofinansowanie nowych projektów !!!