Podziękowania dla druha :)

Składamy podziękowania dla druha Arkadiusza Kani za przekazanie na rzecz OSP Łukówiec marmolitu, który został położony w korytarzu naszej remizy. Marmolit został położony przez Tomasz Szostaka.