Podziękowania dla firmy Sintac-Polska Sp. z o.o.

Dziękujemy firmie Sintac-Polska Sp. z o.o. z warszawskiego Międzylesia za dodatkowy worek sorbentu, który dostaliśmy od firmy gratis podczas zakupu sorbentu i środka pianotwórczego.

https://www.sintac.pl/