Złożyliśmy 4 wnioski do Programów Ministra Kultury, trzymajcie kciuki!

W tym roku OSP Łukówiec złożyło aż cztery wnioski do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2021. A oto one:

1. „Piskorze na scenę!”, wniosek złożony w Programie Infrastruktura Kultury – zadanie projekt polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej dla inwestycji obejmującej rozbudowę budynku remizy oraz budowę profesjonalnej sceny wraz z zagospodarowaniem terenu. A wszystko po to, aby zwiększyć nasz potencjał do realizacji działań kulturalnych. Oczywiście scenę chcemy pobudować z myślą o występach naszego rodzimego Zespołu Piskorze oraz innych zespołów ludowych z Urzecza a może i z całego Mazowsza! Marzą nam się festiwale, koncerty, biesiady…. Oj będzie się działo!

2. „Piskorze do sieci!”, wniosek złożony w Programie Muzyczny Ślad – zadanie polega na nagraniu teledysków dla 8 tradycyjnych ludowych utworów. W realizację zadania będzie zaangażowany oczywiście nasz Zespół Piskorze, który wykona również tradycyjne tańce ludowe. Nagrywanie zdjęć do teledysków planujemy w przepięknym Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Oj będzie się działo!

3. „Święto Krainy Piskorzy folklorem okraszone”, wniosek złożony w Programie Kultura ludowa i tradycyjna – zadanie polega na organizacji imprezy promującej wiedzę nt. regionu etnograficznego Nadwiślańskiego Urzecza, a jednocześnie celebrującym 600lecie naszej miejscowości. Podczas wydarzenia planujemy zaprezentować różne aspekty kultury ludowej związanej z Urzeczem. Oczywiście na scenie wystąpią liczne zespoły ludowe. Oj będzie się działo!

4. „Warsztaty w Krainie Piskorzy”, wniosek złożony w Programie Kultura ludowa i tradycyjna. Zadanie polega na zorganizowaniu cyklu warsztatów związanych z tradycją i kulturą Urzecza. Planujemy zajęcia wokalne (w tym warsztaty ze śpiewu białego), teatralne, taneczne, plastyczne, rękodzieła, kulinarne. Oj będzie się działo!

Zarząd OSP Łukówiec składa ogromne podziękowania osobom zaangażowanym w przygotowanie ww. wniosków: Angelice Piwek, Annie Kamińskiej, Magdalenie Przybysz (wnioski 2,3 i 4) oraz Emilce Danielewskiej i Tomaszowi Lewandowskiemu (wniosek nr 1). Jesteście SUPER!
Mamy nadzieję, że nasze projekty otrzymają dofinansowanie, podobnie jak dwa zrealizowane w roku 2019 z sukcesem zadania „Piskorze ku kulturze” i „Piskorze ku tradycji”.