Dofinansowanie dla OSP Łukówiec!!!

6 września w Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza w Otwocku miało miejsce podpisanie umów na dofinansowanie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kilkoma ochotniczymi strażami pożarniczymi z terenu Powiatu Otwockiego.
Nasza jednostka otrzymała dotację w wysokości 17.013,73 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łukówiec”. W ramach zadania zakupione zostaną m.in. ubrania specjalne dla naszych dzielnych druhów ochotników.
Łączny koszt zadania wyniesie 20.016,16 zł, w tym wkład własnym OSP Łukówiec to kwota 3002,43zł
W imieniu OSP Łukówiec umowę dotacji podpisali Tomasz Rosłonek (Prezes) oraz Agnieszka Przybysz (Skarbnik).
Bardzo dziękujemy Panu Dariusz Olszewski – Posłowi na Sejm RP za wsparcie naszych działań. Wielkie, wielkie dzięki!