A skąd wy to macie druhowie?

Jako jednostka OSP staramy się aktywnie pozyskać środki pieniężne z różnych możliwych dostępnych źródeł finansowania. Tak stało się i tym razem: „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Łukówiec dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej nfosigw.pl, w formie dotacji środków, w kwocie 17.013,73zł.”
Dzięki temu programowi udało nam się zakupić: ubranie specjalne 4szt., rękawice specjalne 5szt., kominiarkę niepalną strażacką 5szt. Łączny koszt zadania to 20.016,16zł, a wkład własny OSP wyniósł 3.002,43zł.
A skąd wy to macie? Często dostajemy to pytanie od ludzi, z którymi się spotykamy na akcjach i imprezach okolicznościowych, na których się pojawiamy jako druhowie OSP Łukówiec. Więc odpowiedz na pytanie „A skąd wy to macie?” jest jedna: Sfinalizowanie tego programu było możliwy także DZIĘKI WAM!!!! Środki na wkład własny do takich programów pochodzą od sponsorów i darczyńców, lokalnych firm i mieszkańców, którzy nas wspierają finansowo.
W naszej jednostce są to pierwsze tak nowoczesne mundury bojowe. Mamy nadzieję, że uda się nam osiągnąć cel jaki sobie postanowiliśmy: wyposażenie wszystkich naszych druhów w nowoczesny najwyższej jakości mundury. Będziemy wyczekiwać kolejnych programów i w związku z tym musimy gromadzić środki pieniężne na wkład własny.
A jeśli chcesz nas wesprzeć, możesz to zrobić:
1. Wpłacając na nasze konto 24 8001 0005 2002 0012 9945 0001 dowolną kwotę tytułem darowizny na cele statutowe,
2. Wpłacając środki finansowe za pośrednictwem siepomaga.pl (znajdziesz tam nasze dwie skarbonki):
https://www.siepomaga.pl/osp-lukowiec
https://www.siepomaga.pl/zespol-piskorze