Uhonorowanie wieloletniej służby w OSP

W poniedziałek 11 kwietnia st. bryg. Tomasz Król, Komendant Powiatowy PSP w Otwocku oraz mł. bryg. Michał Gigoła, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku wręczyli decyzje administracyjne przyznające świadczenia ratownicze druhom, którzy przez ponad 25 lat brali udział w akcjach pożarniczych w ramach naszej OSP. Świadczenia otrzymali: dh Krzysztof Jobda, dh Jan Herubin, dh Ryszard Lesiak, dh Andrzej Serafin, dh Marian Żołądek i dh Witold Żołądek. Z tej też okazji zorganizowaliśmy w naszej remizie skromne przyjęcie, podczas którego była okazja do złożenia podziękowań Pani Wandzie Popis, wieloletniemu pracownikowi Urzędu Miasta w Karczewie (Pani Wanda była jednym ze świadków – uczestników procedury określonej przez nową ustawę o ochotniczych strażach pożarnych).

Dziękujemy Panu Komendantowi Tomaszowi Królowi i pracownikom Komendy Powiatowej PSP za sprawne przeprowadzenie procedury administracyjnej i okazane wsparcie. Z naszej Komendy Powiatowej i Urzędu Miasta zaangażowani byli druhowie: Łukasz Floriańczyk, Sebastian Rębkowski oraz Rafał Kociszewski. Dziękujemy również Panu Michałowi Rudzkiemu, Burmistrzowi Karczewa i pracownikom Urzędu Miasta za pomoc i sprawną obsługę przy poświadczaniu dokumentów.
Gratulujemy naszym wspaniałym druhom-seniorom uzyskania świadczeń ratowniczych, jednocześnie deklarujemy dozgonną wdzięczność i ogromny szacunek dla Was za wieloletnią, ofiarną służbę na rzecz społeczeństwa. Jesteście dla nas niedoścignionym wzorem!

Foto: Sebastian Rębkowski