Nowe książki dla szkoły w Sobiekursku!

MDP z OSP przekazuje książki dla Szkoły w Sobiekursku w ramach projektu „WzMOCnij
Swoje Otoczenie” z grantu pozyskanego przez OSP od Polskich Sieci
Elektroenergetycznych.

Dzięki grantowi pozyskanemu przez OSP Łukówiec od Polskich Sieci Elektroenergetycznych
w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, biblioteka szkoły podstawowej z
Sobiekurska wzbogaciła się o 181 nowych pozycji książkowych!
W dniu 10 października 2022 roku przedstawicieli OSP Łukówiec oraz członkowie
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Łukówcu w obecności Pana Michała Rudzkiego –
Burmistrza Karczewa, przekazali uroczyście na ręce Pani Dyrektor Marzeny Wiśniarskiej
nowe książki do biblioteki szkolnej.
Było miło, kameralnie, ale i uroczyście.