Wzmocniliśmy nasze otoczenie – wydarzyło się wiele dobrego dzięki grantowi uzyskanemu od PSE!

W ramach grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „WzMOCnij
swoje otoczenie” (kwota dofinansowania wyniosła 19.500 zł) udało się nam zrealizować
warsztaty szachowe (zajęcia prowadzone w remizie w Łukówcu) oraz doposażyć świetlicę
wiejską w stół do gry w cymbergaja oraz bilard, tablicę do darta, ciekawe gry planszowe,
ekran do projektora oraz nagłośnienie – kolumnę aktywną. Projekt miał na celu stworzenie dla
dzieci i młodzieży ciekawej przestrzeni, będącej alternatywą do rzeczywistości wirtualnej.
Mamy nadzieję, że nowa przestrzeń i atrakcyjne wyposażenie przyciągnie nowych członków
MDP, Teatru Ikra oraz Małych Piskorzy.

Ale to nie wszystko!
Dzięki grantowi PSE biblioteka szkoły podstawowej z Sobiekurska
wzbogaci się o 160 nowych pozycji książkowych!

W dniu 10 października 2022 roku, w obecności Pana Michała Rudzkiego – Burmistrza Karczewa, odbyło się uroczyste przekazanie nowych książek. OSP reprezentowane było m.in. przez naszych wspaniałych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W ramach projektu realizowanego OSP Łukówiec w szkole w Sobiekursku odbyły się
również ciekawe warsztaty dla dzieci i rodziców nt. niebezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
Zakupiliśmy również 11 poradników dla nauczycieli dot. problematyki cyberzaburzeń i
uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w spotkaniach i próbach działających przy OSP
formacji. Zakładamy, że po każdym takim spotkaniu będzie czas na zabawę i relaks – grę w
bilard, dart, cymbergaj itd.

Więcej informacji o programie tutaj: www.wzmocnijotoczenie.pl.