Marzenia się spełniają

Marzenia się spełniają

18 grudnia 2019 roku około godz. 21.oo na plac przed remizę w Łukówcu uroczyście wjechał nowy wóz strażacki. Moment wjazdu został uwieczniony na licznych foto i video relacjach, które można znaleźć nie tylko na naszym profilu Facebook. Wspaniałe chwile, które na długo pozostaną w naszej pamięci – dziękujemy tak licznie zgromadzonym przyjaciołom i sympatykom naszej jednostki, druhom z OSP Dziecinów oraz władzom Gminy Karczew, reprezentowanym przez Burmistrza Michała Rudzkiego i Przewodniczącego Rady Piotra Żelazko. Warto podkreślić, że jest to drugi w historii gminy przypadek wyposażenia jednostki osp w nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy.

Zakup nowego samochodu to znaczące zwiększenie zdolności pożarniczych OSP Łukówiec. Nowy pojazd marki MAN posiada bardzo nowoczesne wyposażenie, jest uterenowiony i posiada napęd 4×4, co umożliwia mu udział w akcjach prowadzonych w trudnodostępnych obszarach. Nasz drugi wóz, Mercedes-Benz rok produkcji 2000, nie jest dostosowany do akcji w warunkach trudnych, do których nie można dojechać utwardzonymi drogami. Warto przypomnieć, że w 2018 roku OSP Łukówiec uczestniczyło w 70 akcjach pożarniczych, natomiast w roku 2019 już w 163 akcjach, z czego znaczna większość to pożary łąk, nieużytków i lasów. Nowy pojazd spowoduje skrócenie czasu dojazdu, zmniejszy ryzyko powstawania zagrożeń oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.
Nowy pojazd to również zwiększenie zainteresowania działalnością w charakterze strażaka ochotnika, co udowodniły przypadki sąsiednich jednostek. Dziś w OSP Łukówiec służy 16 ochotników, tym 5 wykwalifikowanych ratowników medycznych, mamy też 16 członków drużyny młodzieżowej. Wierzymy, że przy tak nowoczesnym sprzęcie zwiększymy obecny stan osobowy, a przede wszystkim zachęcimy młodych ludzi do służby – jest to szalenie istotne, jeśli działalność ochotniczych straży pożarnych ma przetrwać czasy, w których często na pierwszym miejscu dla młodych ludzi jest komputer czy smartfon.

Zakup nowego pojazdu to wielki sukces, na który pracowało intensywnie kilka osób, członków naszego stowarzyszenia. We wrześniu 2018 roku rozpoczęliśmy starania o uzyskanie dotacji z Gminy Karczew – udało nam się przekonać nasze lokalne władze i w styczniu 2019 roku z inicjatywy Burmistrza Rudzkiego i za zgodą radnych w budżecie gminy pojawiła się kwota 300.000 zł. Równolegle staraliśmy się o dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które ostatecznie otrzymaliśmy. Przygotowania do przetargu rozpoczęły się już w lutym 2019 roku – w skład grupy przygotowującej specyfikacje przetargową weszli: Tomasz Rosłonek, Piotr Przybysz, Łukasz Floriańczyk. Przetarg udało się ogłosić 5 czerwca 2019 roku, już 5 lipca zawarliśmy umowę z wykonawcą, firmą MOTO-TRUCK sp. z o.o. z Kielc. Tak sprawnie zrealizowane zamówienie publiczne to efekt fachowego wsparcia ze strony naszego doradcy od zamówień publicznych, Pani Marzeny Szulc oraz pomocy informatycznej udzielonej przez Pana Mariusza Krasowicza. Na etapie realizacji zamówienia dołączyli do nas druhowie: Tomasz Lewandowski, Hubert Szostak, Piotr Zawadka, Rafał Kociszewski i Łukasz Kociszewski.

Czy wszystkie nasze marzenia się już spełniły? Oczywiście nie! Marzymy teraz o pozyskaniu środków na zakup sprzętu ratownictwa technicznego (potocznie nazywanego przez strażaków „hydrauliką”) oraz na dokończenie remontu naszego garażu. Planujemy w dalszym ciągu rozwijać nasze działalności aktywizujące społeczność lokalną: Zespół Piskorze, Teatr Ikra, Koło Gospodyń Wiejskich, mamy ambitne plany zbudowania nowoczesnej sceny i rozbudowy naszej remizy, aby jeszcze lepiej służyła społeczeństwu, zgodnie z naszą misją, która brzmi: „Realizujemy strażacką pasję i służymy mieszkańcom”. Przy realizacji naszych planów liczymy w dalszym ciągu na wsparcie mieszkańców, sponsorów i instytucji publicznych.

Źródła finansowania zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 uterenowionego dla OSP Łukówiec”

-Środki własne OSP Łukówiec 2000 zł

-Dotacja uzyskana przez OSP z WFOŚiGW NFOŚiGW 258.000 zł

-Dotacja uzyskana przez OSP z budżetu Gminy Karczew (w tym 100.000 zł pomocy finansowej udzielonej Gminie przez Województwo Mazowieckie) 400.000 zł

-Dotacja uzyskana przez OSP z MSWIA 200.000 zł

RAZEM 860.000 zł

  1. Tekst: Tomasz Rosłonek
    Foto: Marek Kamiński