Poświęcenie Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego OSP ŁUKÓWIEC (Video Marek Kamiński)