Pierwszy pojemnik na nakrętki zakupiony. Zachęcamy do udziału w zbiórce!

W lutym 2021 roku wspólnie z Parafialnym Zespołem Caritas Warszawice uruchomiliśmy akcję
„Nakręcamy się” na POMOC!, która polegała na zbiórce pieniędzy na zakup pięciu pojemników na
nakrętki z myślą o ustawieniu ich w kilku okolicznych miejscowościach. Udało się zebrać środki, które
wystarczyły tylko na jeden, ale za to bardzo ładny  pojemnik – postanowiliśmy, że będzie miał on
charakter mobilny. Na początku pojemnik będzie ustawiony przy Kaplicy w Sobiekursku.
Przypominamy, że dzięki zbiórce nakrętek można zakupić wózek inwalidzki, protezy czy inny sprzęt
rehabilitacyjny osobom potrzebującym. Pierwsze uzyskane w ten sposób fundusze skierujemy na
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego dla podopiecznego PZ Caritas mieszkającego w Piotrowicach.
Warto podkreślić, że zbiórka nakrętek przynosi też pozytywne skutki ekologiczne.
Tak więc wszystkie ręce na pokład!