OSP Łukówiec otrzymuje dofinansowanie od WFOŚiGW w Warszawie!

Spieszymy poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 17.013,73 zł na zakup nowych środków ochrony indywidualnej dla naszych ratowników w ilości: ubranie specjalne (4 szt.), rękawice specjalne (5 szt.) i kominiarka niepalna strażacka (5 szt.). Wkład własny OSP w wysokości 3.002,45 zł zapewnimy dzięki naszym wspaniałym darczyńcom, w tym firmom Multi-Decor, Filmar, Medicaline oraz Nadleśnictwu Celestynów.

Bardzo dziękujemy Panu Dariuszowi Olszewskiemu – Posłowi na Sejm RP oraz Panu Michałowi Rudzkiemu – Burmistrzowi Karczewa za wsparcie naszych działań. Wielkie, wielkie dzięki!