W jaki sposób można wesprzeć OSP Łukówiec i nasze działalności?

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu jest prężnie działającym stowarzyszeniem, który służy mieszkańcom nie tylko chroniąc ich życie i mienie przed skutkami żywiołów, ale również bardzo aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych. Warto podkreślić, że w ramach naszego stowarzyszenia, do którego należy 43 wolontariuszy, działają druhowie ochotnicy, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, Zespół Folklorystyczny „Piskorze” oraz Małe Piskorze, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Młodzieżowy Amatorski Teatr Ikra.

Środki finansowe, które otrzymujemy od instytucji publicznych nie wystarczają na pokrycie kosztów ww. działań, dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszego stowarzyszenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

1. Wpłacając środki finansowe za pośrednictwem siepomaga.pl (znajdziesz tam nasze dwie skarbonki):

https://www.siepomaga.pl/osp-lukowiec

https://www.siepomaga.pl/zespol-piskorze

2. Wpłacając na nasze konto 24 8001 0005 2002 0012 9945 0001 dowolną kwotę tytułem darowizny na cele statutowe,

3. Wspierając nasze różne akcje i wydarzenia.

„Realizujemy strażacką pasję i służymy mieszkańcom!”

Wolontariusze z OSP Łukówiec