KOMUNIKAT


Informujemy, że w piątek 26 listopada w Karczewie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas zjazdu delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Oddziału w składzie:
Druh Tomasz Rosłonek – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Druhowie Piotr Michalski i Łukasz Płaczek – Vice Prezesi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Druh Łukasz Skwarek – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Druh Łukasz Broniszewski – Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Druhna Patrycja Młot członek Zarządu Oddziału Gminnego, delegacji na Zjazd Oddziału Powiatowego
Druh Krzysztof Lesiak – członek Zarządu Oddziału Gminnego, delegacji na Zjazd Oddziału Powiatowego
Druhowie Łukasz Floriańczyk i Piotr Tabencki – członkowie Zarządu Oddziału Gminnego

Składamy podziękowania dla Druha Ryszarda Rzeszotka (dotychczasowego Prezesa Zarządu OG ZOSP RP) oraz Druha Andrzeja Dudka (dotychczasowego Sekretarza OG ZOSP RP) za wieloletnią działalność w strukturach Związku.