Czas na podsumowanie roku 2021 w OSP Łukówiec

To był dobry rok dla naszej organizacji. Druhowie ochotnicy otrzymali nowy sprzęt, Piskorze opublikowali nowe teledyski, powstała nowa grupa (Małe Piskorze), działania wznowiły MDP i Teatr Ikra. Dużo się u nas działo, zresztą poczytajcie!
A oto najważniejsze wydarzenia z życia OSP Łukówiec w roku 2021:

31 stycznia – druhowie OSP Łukówiec biorą udział w 29 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sztab w Otwocku

1 lutego – publikacja rankingu: OSP Łukówiec w TOP 10 województwa mazowieckiego!
Nasza OSP nie będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znalazła się w czołowej na 2 miejscu pod względem ilości podjętych interwencji na Mazowszu, w roku 2020!

23 lutego – podpisujemy umowę dotacji z Gminą Karczew na zadanie publiczne „Karczewa – gmina folklorem oczarowana”, środki przeznaczone są na bieżącą działalność Zespołu Piskorze (koordynacja pewna skromna Piskorka o ciemnych włosach)

11 marca – rozpoczęliśmy świętowanie 600-lecia Łukówca, publikując ciekawostki o naszej okolicy; można je odszukać na http://osplukowiec.pl/index.php/600-lat-lukowca/

10 kwietnia – akcja krwiodawstwa zorganizowana przy naszej remizie – krew oddało 27 osób, udało się zebrać 12 litrów krwi! (koordynacja Tomasz Szostak)

3 czerwca – druhowie i Piskorze biorą udział w uroczystościach Bożego Ciała w Parafii Warszawice

6 czerwca – druhowie OSP Łukówiec biorą udział w Pikniku Rodzinnym w Ostrówku, prezentując sprzęt strażacki

22 czerwca – w naszej jednostce odbyły się ćwiczenia z ratownictwa technicznego w ramach kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Strażacy zarówno z naszej jak i z sąsiednich jednostek, doskonalili swoje umiejętności w zakresie jak najsprawniejszej ewakuacji poszkodowanych z zakleszczonych pojazdów

5 lipca – otrzymujemy dotację od Województwa Mazowieckiego na projekt „Piskorki ku aktywnościom” w wysokości 5000 zł (koordynacja: Marzena Jałocha, Tomasz Szostak, Krzysztof Lesiak)

23 lipca – podpisujemy umowę dotacji z Województwem Mazowieckim na zadanie publiczne „Wieś tańczy, wieś śpiewa”, dzięki której Zespół Piskorze stworzył 4 nowe teledyski, można je zobaczyć na YouTube (koordynacja Angelika Piwek, Iwona Lesiak, Anna Kamińska)

27 lipca – druhowie OSP Łukówiec biorą udział w półkoloniach organizowanych w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach, prezentują sprzęt pożarniczy

30 i 31 lipca – druhowie OSP Łukówiec zabezpieczają obiekt produkcyjno-dystrybucyjny firmy Filmar Group pod kątem przeciwpożarowym

5 sierpnia – druhowie OSP wspierają pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę, dostarczając wodę pitną i wodę do mycia

7 sierpnia – Koncert Piskorzy w Hotelu Skansen w Sierpcu oraz nagrywanie zdjęć przez Zespół Piskorze do teledysków Skansenie Muzeum Wsi Mazowieckiej; druhowie OSP biorą udział w akcji krwiodawstwa na stacji MOYA w Całowaniu

15 sierpnia – rusza zbiórka nakrętek do pojemnika zakupionego dzięki wspólnej akcji OSP Łukówiec i Parafialnego Zespołu Caritas w Warszawicach

29 sierpnia – Występ Piskorzy podczas Dożynek w Powsinie oraz koncert Piskorzy połączony z wykładem dr Łukasza Maurycego Stanaszka w ramach Międzypokoleniowej Akademii Muzycznej w Karczewie

4 września – walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Łukówiec oraz seans filmu „Pojedynek na głosy” w ramach kina plenerowego zorganizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

5 września – przygotowanie przez Łukówiec „Karczmy u Piskorzy” podczas dożynek parafialnych w Warszawicach, występ Piskorzy w trakcie dożynek

6 września – podpisanie umów na dofinansowanie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; nasza jednostka otrzymała dotację w wysokości 17.013,73 zł na zakup m.in. ubrania specjalne dla naszych dzielnych druhów ochotników (koordynacja druh Tomasz Lewandowski)

10 września – wznowienie działalności Amatorskiego Młodzieżowego Teatru Ikra

18 września – Desant Zespół z Urzecza na Warszawę, Biesiada Łużycka w Całowaniu (w ramach XXIV Europejskich Dni Dziedzictwa w Czersku)

19 września – Koncert Piskorzy na rynku w Czersku podczas XXIV Europejskich Dni Dziedzictwa

25 września – w naszej remizie odbyły się warsztaty z przygotowywania wycinanek kołbielskich; odbyła się też pierwsza próba Małych Piskorzy! Druhowie OSP Łukówiec biorą udział w Pikniku Rodzinnym w Kosumcach prezentując sprzęt pożarniczy

26 września – Uroczysta Msza Święta w Kaplicy w Sobiekursku w intencji mieszkańców Łukówca i Górek Całowańskich z okazji 600-lecia Łukówca

2 października – członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odbyli wycieczkę do Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu (oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach)

3 października – organizujemy petycję do władz Powiatu i Gmin w sprawie komunikacji autobusowej przez miejscowości Warszówka, Całowanie, Łukówiec, Brzezinka i Janów

6 października – Występ Piskorzy podczas inauguracji roku akademickiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Karczewie

15 października – druhowie z naszej OSP wzbogacili się o nowoczesny sprzęt strażacki: nowoczesny defibrylator, m.in. dla ratowania dzieci, aparaty ochrony dróg oddechowych z maskami, czy też wentylator oddymiający. Sprzęt został zakupiony przez Gminę Karczew ze środków własnych i z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

19 października – nasza jednostka otrzymuje informacje o dofinansowaniu w kwocie 11 800 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na doposażenie w sprzęt (koordynacja druh Piotr Przybysz)

22 października – w naszej jednostce został zamontowany System Selektywny Alarmowania OSP firmy Digitex (dotacja MSWIA, środki Gminy i OSP)

30 października – druhowie OSP Łukówiec
przeprowadzają renowację pomnika w Całowaniu

22 listopada – ruszyła sprzedaż kalendarza OSP Łukówiec na rok 2022 (koordynacja przygotowanie kalendarzy druhna Emilka Danielewska)

27 listopada – Koncert Piskorzy połączony z wykładem dr Łukasza Maurycego Stanaszka pt. „Dziedzictwo Kulturowe Nadwiślańskiego Urzecza” organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Celestynowie

10 grudnia – nagranie przez Piskorzy tańca „Stara Baba” w świetlicy wiejskiej w Łukówcu

29 grudnia – uroczyste przekazanie OSP Łukówiec nowego zestawu akumulatorowych narzędzie do ratownictwa technicznego zakupionego przez Gminę Karczew z dofinansowaniem Funduszu Socjalnego (koordynacja ze strony OSP Łukówiec: druhowie Łukasz Floriańczyk i Piotr Przybysz, wsparcie druh Marcin Jesiotr z OSP Świdry Wielkie)

Za cały rok 2021, za wszystkie wydarzenia, aktywności
WIELKIE DZIĘKI składają:
Zarząd OSP Łukówiec, Sołtys i Rada Sołecka wsi Łukówiec