Podsumowanie 2018 i 2019

Czas na podsumowania
27 czerwca odbyło się sprawozdawcze zebranie członków stowarzyszenia OSP Łukówiec, na którym m.in. podsumowaliśmy nasze działania począwszy od stycznia 2018 do dziś, poczyniliśmy też konkretne plany na II półrocze 2019. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym wykazem najistotniejszych wydarzeń.