OSP oraz MDP bierze udział w „Dniu Rodziny” w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym dla dziewcząt w Warszawie – Falenicy.


Na zaproszenie druhny Emilii L. przedstawiciele naszej drużyny MDP wraz z przedstawicielami OSP odwiedzili nietypowe miejsce pracy druhny tj. Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy dla dziewcząt w Warszawie – Falenicy. Zaproszeni zostali do uczestniczenia w pikniku z okazji „Dnia Rodziny” (składającego się z obchodów świąt: dnia dziecka, matki, ojca).
Strażacy wraz z członkami MDP zaprezentowali wszystkim zgromadzonym wychowankom i ich bliskim, a także pracownikom wóz strażacki. Zapoznali z wyposażeniem, sprzętem strażackim. Druhowie udostępnili sprzęt do testowania, przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, opowiedzieli o swojej ochotniczej pracy oraz akcjach, w których brali udział. Udostępnili także wychowankom placówki i pracownikom możliwość testowania (pod nadzorem) piany gaśniczej. Wszyscy byli pod wrażaniem zarówno wozu jak i druhów strażaków 🙂
dlatego to zdjęciom nie było końca…
W podziękowaniu za udział w uroczystości druhowie OSP i MDP otrzymali dyplom. Zostali poczęstowani przez wychowanki i pracowników SdN i ZP potrawami z grilla, ciepłą herbatką i kawą oraz słodkościami.
Na koniec wizyty druhowie zwiedzili całą placówkę oraz poznali specyfikę pracy wychowawcy w SdN i ZP.
Z uśmiechem na twarzy, pozytywnymi wrażeniami i nowymi doświadczeniami druhowie (w komplecie) powrócili do bazy.