Możliwość wynajęcia

Istnieje możliwość wynajęcia sali na spotkania i imprezy rodzinne.
Szczegóły można uzyskać u:
Gospodarza tel. 510 823 866 lub Zastępcy Gospodarza tel. 693 052 688