Muzycy ze Stowarzyszenia Pasjonaci Muzyki Trzy Czwarte ćwiczą w Łukówcu

 

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Stowarzyszenie OSP Łukówiec nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Pasjonaci Muzyki Trzy Czwarte z Karczewa.
Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Karczewa poświęconemu działalności organizacji pozarządowych z terenu Gminy Karczew, dowiedzieliśmy się, że Stowarzyszenie PM3/4 poszukuje miejsca, w którym mogłyby odbywać się próby muzyczne zespołu. Bez wahania zaprosiliśmy muzyków do Łukówca. Zaproszenie zostało przyjęte i pierwsza próba miała miejsce w poniedziałek 19 sierpnia w naszej remizie. Mamy nadzieję, że muzycy z PM3/4 będą się dobrze czuć w naszym zmodernizowanym i świeżo wyposażonym obiekcie.
Stowarzyszenie Pasjonaci Muzyki Trzy Czwarte powstało w 2010 roku. Podstawową działalnością organizacji jest wspieranie rozwoju kultury i sztuki, głównie poprzez działalność koncertową zespołu. Powodem do powstania Stowarzyszenia była chęć wykorzystania zdobytych przez muzyków umiejętności i wejście na szerokie wody światowej muzyki rozrywkowej.
Wszyscy członkowie są amatorami, niektórzy grają na instrumentach ponad 20 lat. Dzięki tak dużemu doświadczeniu, pomimo niewielkiego składu, zespół jest w stanie zagrać z mocą, energią i przekonaniem, które udzielają się słuchaczom.
Stowarzyszenie dotychczas brało udział zarówno w koncertach rozrywkowych jak
i w uroczystościach patriotycznych, prezentując się podczas takich imprez jak:

-Wystawy: „Katyń. Pamięć utrwalajmy”
-Koncerty rozrywkowe z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w Karczewie
i Otwocku,
-Festiwal Kultury w Otwocku,
-Koncert kolęd w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzu,
– Koncerty podczas imprez biegowych w Warszawie – Biegu Powstania Warszawskiego oraz Biegu Niepodległości.