Wielki sukces Piskorki Marty!

Z radością informujemy, iż nasza koleżanka, Marta Winiarek, została z dniem 1 kwietnia 2020 roku powołana przez Burmistrza Michała Rudzkiego p.o. Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Karczewie!!!
Marta jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, śpiewa w Zespole Folklorystycznym Piskorze, aktywnie angażuje się w sprawy naszego stowarzyszenia i naszej miejscowości. Przypominamy, że Marta była koordynatorem projektu „Piskorze ku kulturze”, dzięki któremu udało się wyposażyć naszą świetlicę w nowoczesne urządzenia multimedialne ze środków dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Znamy Martę, więc jesteśmy przekonani, że jej praca w CKiS przyniesie wiele korzyści mieszkańcom całej Gminy Karczew.
Marta, możesz liczyć na wsparcie całej OSP Łukówiec, w tym druhów ochotników, MDP, Teatru Ikra, Koła Gospodyń i oczywiście Zespołu Piskorze!