Odmrażamy … Piskorzy!

Rząd odmraża gospodarkę, a my odmrażamy Zespół Folklorystyczny Piskorze. Od przyszłego tygodnia Zespół wznowi próby zgodnie z harmonogramem określonym przez Kierownika Zespołu – Piskorkę Magdalenę Przybysz.
Mamy nadzieję, że już niebawem wróci normalność i nasz Zespół będzie miał okazję zaprezentować się publiczności na letnich imprezach plenerowych.
Wznowienie prób Piskorzy stało się możliwe dzięki decyzjom o wprowadzeniu kolejnych działań luzujących obostrzenia wprowadzone przez Rząd na początku wybuchu epidemii.
Cyt: „W  celu  właściwego przygotowania przewidzianego w IV etapie powrotu do publicznych form kultury i rozrywki, konieczne jest też podjęcie działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, m.in. odbywanie prób i ćwiczeń bez publiczności, a także dokonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Obecne złagodzenie ograniczeń umożliwi organizację prób w teatrach dramatycznych, muzycznych i lalkowych, filharmoniach, operach oraz innych form ćwiczeń i lekcji w teatrach baletowych.  Próby, lekcje i ćwiczenia będą mogły prowadzić – oprócz instytucji kultury – także zespoły, orkiestry i grupy artystyczne zorganizowane w formule NGO, często działające w domach i ośrodkach kultury.
Próby Amatorskiego Młodzieżowego Teatru Ikra pozostają w dalszym ciągu zawieszone. Ich wznowienie będzie powiązane z powrotem uczniów do szkół.
Zarząd OSP Łukówiec