Trwa realizacja zakupu sprzętu ratowniczego !

Osp w Łukówcu jest w trakcie ” zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Osp Łukówiec dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji środków, w kwocie 17.013.73 zł”.

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie Posłowi Dariuszowi Olszewskiemu.