WYJAZDY 18-28/2022 Usuwanie skutków nawałnicy

W dniu 19.02.2022 działaliśmy po raz kolejny przy usuwaniu skutków nawałnicy, która przeszła przez Nasz powiat. Zadysponowani byliśmy w poszczególne miejsca :


WYJAZD 18/2022
Otwock Wielki ul. Górna
Powalone drzewo na samochód


WYJAZD 19/2022
Karczew ul.karczówek
Powalone drzewo na ogrodzenie


WYJAZD 20/2022
Otwock ul. Stefana Batorego
Powalone drzewo


WYJAZD 21/2022
Józefów ul. Kasztanowa
Powalone drzewo na dom


WYJAZD 22/2022
Otwock ul. Narutowicza
Powalone drzewo na ogrodzenie


WYJAZD 23/2022
Kruszówiec ul. Porannej rosy
Alarm fałszywy


WYJAZD 24/2022
Kopki ul. Nad świdrem
Powalone drzewa


WYJAZD 25/2022
Józefów ul.matejki
Drzewo na budynku


WYJAZD 26/2022
Koszary JRG OTWOCK


WYJAZD 27/2022
Józefów ul. Kościuszki
Powalone drzewo


WYJAZD 28/2022
Józefów ul. Graniczna
Drzewo przechlone na posesji
OSP ŁUKÓWIEC , OSP JÓZEFÓW